ESG

Vårt ESG-ramverk

Vindr står i framkanten av den förnybara energibranschen och driver positiv förändring genom utveckling, konstruktion, ägande, drift och underhåll av kraftverk som genererar ren och pålitlig elektricitet. Med insikt om den avgörande roll som elektricitet spelar i ekonomisk tillväxt för de samhällen vi verkar i, är vi engagerade i att öka tillgången till ren, prisvärd och förnybar elektricitet i norra Europa.

Grundare

Vi är stolta över vårt åtagande för öppenhet och ansvar. Vindr rapporterar i enlighet med branschstandarden.

Vår rapport är inte bara ett dokument; den kommer att tjäna som vår Communication on Progress till Förenta Nationernas Global Compact, där vi är deltagare. Det förstärker vårt engagemang att anpassa våra affärsprinciper till universellt accepterade principer inom områdena för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption.

På Vindr är hållbarhet inte bara ett mål; det är en integrerad del av vår organisation, införlivad i alla aktiviteter. Genom att generera ren och pålitlig elektricitet driver vi inte bara hem och företag, utan också positiv ekonomisk och miljömässig förändring i norra Europa.

Peter Keresztes, CFO

Miljöledarskap

Vårt åtagande för miljöledarskap ligger i kärnan av våra förnybara energiprojekt:

Ren och tillförlitlig elproduktion

Vindr erbjuder ren och tillförlitlig elproduktion för att driva samhällen framåt. Genom våra kraftverk bidrar vi avsevärt till att minska koldioxidutsläppen och att främja övergången till hållbara energikällor.

Teknikdriven hållbarhet

Genom att använda toppmodern teknik optimerar vi våra kraftverk för lokala förhållanden och säkerställer effektiv elproduktion med minimal miljöpåverkan. Vår planering i tidiga skeden inkorporerar styrning och teknik för att förbättra hållbarhetsaspekten i våra verksamheter.

Samhällsansvar

Som en nyckelaktör inom den förnybara energibranschen sträcker sig vårt samhällsansvar bortom enbart ren elproduktion och till samhällsutveckling:

Lokalt mervärdeskapande

Vindr prioriterar att skapa så mycket lokalt positivt mervärde som möjligt. Vi strävar efter att bygga långsiktiga relationer och bidra till välbefinnandet i de samhällen vi verkar i. Detta uppnår vi genom att engagera oss i allt från att köpa material lokalt till att erbjuda kompetensutveckling.

Lokal tillgång till ren elektricitet

Vårt uppdrag sträcker sig bortom enbart vinst till att också erbjuda tillgång till ren, prisvärd och förnybar elektricitet. Vi arbetar aktivt för att öka tillgängligheten i våra samhällen i norra Europa för att skapa lokalt mervärde.

Planering

Planering är en integrerad del i vårt åtagande för hållbarhet och ansvarsfull elproduktion:

Planering i ett tidigt skede

Vi investerar mycket i att försäkra oss om att projekten utvecklas i samstämmighet med lokala regler, miljöstandarder och lokalsamhällens förväntningar redan i ett tidigt skede. Detta proaktiva tillvägagångssätt förbättrar långsiktig och varaktig hållbarhet i våra projekt.

Etiska energilösningar

Genom att upprätthålla de högsta etiska standarderna bedriver vi vår verksamhet inom förnybar energi transparent och med integritet, vilket bygger förtroende hos intressenter och i de samhällen vi verkar i.

Samarbete med intressenter

Vi samarbetar regelbundet med intressenter under hela projektfaserna. Vårt samarbetsinriktade tillvägagångssätt säkerställer en helhetsorienterad och ansvarsfull hantering av våra operationer.

Vi betraktar involvering med lokalsamhället och lokalstyret som en möjlighet att utveckla bättre projekt.

Alltför ofta byggs infrastrukturprojekt uppifrån och ner, utan att ta hänsyn till den lokala kontexten på rätt sätt och ofta med en syn på lokalsamhället som ett hinder för projektet. Det är därför Vindr investerar i att planera våra projekt i ett tidigt skede, tillsammans med lokalsamhällen och lokalstyre. Vi utvecklar projekt för att driva dem, och eftersom vi är här under lång tid är det avgörande att vi får till det rätt redan från början.

Stian Tvede Karlsen, PR-chef
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.