ESG

Mūsu ESG pamatprincipi

Vindr ir atjaunojamo energoresursu nozares līderis, kas veicina pozitīvas pārmaiņas, attīstot, būvējot, pārvaldot, ekspluatējot un uzturot elektrostacijas, kuras ražo tīru un uzticamu elektroenerģiju. Atzīstot, ka elektroenerģijai ir izšķiroša nozīme mūsu apkalpoto teritoriju ekonomiskajā izaugsmē, mēs esam apņēmušies palielināt piekļuvi tīrai, pieejamai un atjaunojamai elektroenerģijai Ziemeļeiropā.

Dibinātāji

Mēs lepojamies ar savu apņemšanos ievērot pārredzamību un atbildību. Vindr sagatavo ziņojumus saskaņā ar nozares standartiem.

Mūsu ziņojums nav tikai dokuments; tas kalpos kā mūsu paziņojums par progresu Apvienoto Nāciju Organizācijas Globālajam līgumam, kura dalībnieki esam, stiprinot mūsu apņemšanos saskaņot mūsu uzņēmējdarbības praksi ar vispārpieņemtajiem principiem cilvēktiesību, darba, vides un pretkorupcijas jomā.

Uzņēmumam Vindr ilgtspēja nav tikai mērķis, bet neatņemama mūsu organizācijas sastāvdaļa, kas iestrādāta visās mūsu darbībās. Ražojot tīru un uzticamu elektroenerģiju, mēs ne vien nodrošinām enerģiju mājsaimniecībām un uzņēmumiem, bet arī veicinām pozitīvas pārmaiņas Ziemeļeiropas ekonomikā un vidē.

Peters Kerestešs (Peter Keresztes), finanšu direktors

Vadošā loma vides aizsardzībā

Mūsu atjaunojamo energoresursu projektu pamatā ir apņemšanās ieņemt vadošo pozīciju vides jomā:

Tīras un uzticamas enerģijas ražošana

Vindr nodrošina iedzīvotājus ar tīru un uzticamu elektroenerģiju. Mūsu elektrostacijas sniedz ievērojamu ieguldījumu oglekļa emisiju samazināšanā un veicina pāreju uz ilgtspējīgiem enerģijas avotiem.

Uz tehnoloģijām balstīta ilgtspējība

Izmantojot visjaunākās tehnoloģijas, mēs optimizējam savas elektrostacijas atbilstoši vietējiem apstākļiem, nodrošinot efektīvu enerģijas ražošanu ar minimālu vides ietekmi. Mūsu agrīnā plānošanas stadija ietver pārvaldību un tehnoloģijas, lai uzlabotu mūsu darbības ilgtspēju.

Sociālā atbildība

Kā viens no galvenajiem atjaunojamās enerģijas nozares dalībniekiem esam sociāli atbildīgi ne tikai par tīras enerģijas ražošanu, bet arī par mūsu apkalpoto teritoriju attīstību:

Vietējās vērtības radīšana

Vindr ir apņēmies radīt pēc iespējas lielāku vietējo vērtību. Mūsu mērķis ir veidot noturīgas attiecības un veicināt to teritoriju labklājību, kurās mēs strādājam, sākot no materiālu sagādes uz vietas un beidzot ar prasmju apmācības nodrošināšanu.

Vietējā piekļuve tīrai elektroenerģijai

Mūsu misija ir ne tikai gūt peļņu, bet nodrošināt piekļuvi tīrai, pieejamai un atjaunojamai elektroenerģijai par pieņemamu cenu. Mēs aktīvi strādājam, lai padarītu elektroenerģiju pieejamāku mūsu apkalpotajām teritorijām Ziemeļeiropā un tādējādi radītu vērtību uz vietas.

Pārvaldība

Pārvaldība ir neatņemama daļa no mūsu apņemšanās nodrošināt ilgtspējību un atbildīgu enerģijas ražošanu:

Pārvaldības plānošana agrīnā posmā

Mēs daudz ieguldām pārvaldības plānošanā agrīnā posmā, lai nodrošinātu atbilstību vietējiem noteikumiem, vides standartiem un sabiedrības vēlmēm. Šī proaktīvā pieeja uzlabo mūsu projektu ilgtspēju ilgtermiņā.

Ētiski enerģētikas risinājumi

Ievērojot visaugstākos ētikas standartus, mēs pārredzami un godprātīgi strādājam atjaunojamās enerģijas jomā, gūstot ieinteresēto pušu uzticību un veicinot uzticēšanos kopienās, kurās darbojamies.

Sadarbība ar ieinteresētajām pusēm

Mēs pastāvīgi sadarbojamies ar ieinteresētajām personām visos projekta posmos. Mūsu sadarbībā balstītā pieeja nodrošina holistisku un atbildīgu pieeju mūsu darbībai.

Mēs uzskatām sabiedrības un vietējo pašvaldību iesaistīšanos kā iespēju izstrādāt labākus projektus.

Pārāk bieži infrastruktūras projekti tiek veidoti no augšas uz leju, pienācīgi neņemot vērā vietējo kontekstu un uz vietējo kopienu raugoties kā uz šķērsli projekta īstenošanai. Tāpēc Vindr iegulda līdzekļus mūsu projektu plānošanā agrīnā stadijā kopā ar vietējiem iedzīvotājiem un pašvaldībām. Mēs izstrādājam projektus, lai tos realizētu, un, tā kā esam šeit uz ilgu laiku, ir svarīgi, lai jau no paša sākuma viss būtu izdarīts pareizi.

Šjans Tvede Karlsens (Stian Tvede Karlsen), sabiedrisko attiecību vadītājs
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.