ESG

Meie ESG-raamistik

Vindr on taastuvenergeetika sektori suunanäitaja, aidates kaasa tulevikku suunatud positiivsetele muutustele arendades, ehitades, omades, opereerides ning hallates puhast ja tarnekindlat elektritootmist. Energia olemasolu kogukondades, kus tegutseme, on võtmetähtsusega. Seetõttu on meie visioon kasvatada ligipääsu puhtale, taskukohale ja taastuvatele allikatele tuginevatele elektrile Põhjalas.

Asutajad

Läbipaistvus ja vastutus on Vindri jaoks A&O. Täidame kõiki sellekohaseid regulatsioone punktuaalse täpsusega.

Meie ESG-raport ei ole pelgalt sahtlisse kirjutatud dokument. See kajastab meie tegevusi ÜRO ülemaailmse kokkuleppe – millega oleme liitunud – eesmärkide suunas liikudes. Peame oluliseks, et järgime oma äritavades üleilmselt kokku lepitud standardeid fookusvaldkondades: inimõigused, õiglane tööjõupoliitika, keskkonnakaitse, korruptsioonivastane võitlus.

Vindri vaatest ei ole jätkusuutlikkus pelgalt eesmärk, vaid see on meie DNA-sse integreeritud mõtteviis. Roheline ja jätkusuutlik elektritootmine ei pane pelgalt tulesid põlema kodudes/kontorites või masinaid tööle tööstustes, vaid see tõukab takka majandusarengut ja positiivseid keskkonnamuutuseid Põhjalas.

Peter Keresztes, finantsjuht

Valdkonna suunanäitaja

Olla suunanäitaja keskkonna alal – see on kõigi meie taastuvenergeetika arenduste keskmes:

Puhas ja jätkusuutlik energiatootmine

Vindr toodab kogukondadele puhast ja kindlust andvat elektrit. Meie tootmisjaamad aitavad märkimisväärselt kaasa CO2 emissioonide alandamisele ja üleminekule kestlikele energiallikatele.

Tehnoloogiale tuginev kestlikkus

Me kasutame kõige tänapäevasemat tehnoloogiat, et leida oma elektrit tootvatele jaamadele parimad kohapealsed olud. Fookus planeerimisprotsessile alates esimesest päevast annab kindluse, et nii arenduste juhtimine kui ka kasutatav tehnoloogia annab meie tegevusele parima olemasoleva kvaliteedimärgise.

Sotsiaalne vastutus

Oleme sektoris esirinnas, mistõttu me ei keskendu pelgalt puhta elektri tootmisele, vaid samaaegselt ka:

Kohalik kasu

Vindri eesmärk on maksimeerida kohapealset kasu. Alustades saadaolevatest sisendmaterjalidest vajaminevate koolituste-töötubadeni, me tahame päriselt panustada nendesse kogukondadesse, kus me tegutseme.

Puhas elekter minu kodukohas

Me ei räägi ainult rahalisest isiklikust kasust, mis kaasneb puhta, taskukohase ja taastuva elektriga. Meie eesmärk on anda kogukondadele kogu Põhjalas käegakatsutav ligipääs nende kodukohas toodetavale energiale.

Juhtimine

Kestlikku ja vastutustundlikku energiatootmist ei suuda me saavutada ilma sellealaste väärtuste juurutamiseta ettevõtte juhtimisse.

Esimese päeva printsiip

Nii kehtiv regulatsioon, piirkondlikud keskkondlikud nõuded kui ka kogukondade ootused on kõigi arendusprojektide puhul võtmetähtsusega. Sel eesmärgil otsime aktiivselt kontakti kõigi huvitatud osapooltega, tagamaks meie arenduste pikaajalist edu.

Eetika ja energialahendused

Lähtume parimatest ärieetika tavadest ning need on meie jaoks A&O. Oleme kõigis oma tegevustes maksimaalselt avatud, et kõik, kellega meil on puutumus, meid usaldavad.

Koostöö sidusrühmadega

Me ei tule kohale ainult siis, kui saabub mingi regulatiivne tähtaeg. Me oleme kohal pidevalt. Eesmärk on lihtne – me oleme teie jaoks olemas siis, kui meid on vaja. Mitte vaid siis, kui nõutakse.

Meie projektide edu seisneb selles, kuivõrd meid toetavad kohalikud kogukonnad ja omavalitsused.

Taristuprojekte iseloomustab sageli ülevalt alla lähenemine, kus ei arvestata kohalikku konteksti. Pole harvad juhtumid, kuis üldise huvi nimel jäetakse kohalike huvi tahaplaanile. Meie lähenemine on teistsugune. Vindri eesmärk on teha koostööd nii kohalike inimestega kui omavalitsusega alates esimesest päevast. Oleme ja jääme nende projektidega esimesest päevast kuni viimaseni, mistõttu, saame neis olla edukad vaid juhul, kui kaasame kogukondi juba stardijoonel.

Stian Tvede Karlsen, avalike suhete juht
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.