Kogukonnad

Meie Vindris anname endale aru, et ettevõttena saame edukad olla ainult siis, kui oleme usaldusväärseks partneriks kohalikele kogukondadele.

Meil on oma sisemised tugevad protseduurid tagamaks, et oleme parim partner nii oma koostööpartneritele, kohalikele kogukondadele kui ka kohalikele avaliku võimu esindajatele. Ja see pole meie jaoks pelk formaalsus – arvestades kohalikku tagasisidet ja kogukondi kaasates, on meie eesmärk arendada projekte, mis lähevad tõeliselt ka kohalikele korda ja toovad neile kasu.

Arvestades kohalikku elektrivajadust tagame, et meie arendused paiknevad neis strateegiliselt sobivates asukohtades, mis täidavad kõige paremini just kohapealseid vajadusi. Me ei ole muutuste pealesurujad, vaid soovime kooskõlas kohapealsete huvidega tagada, et jätkusuutlik energiatootmine on lahutamatuks osaks kohalikust elust.

Marko Viiding

Marko juhib Vindri arendusi Balti riikides. Marko visioon pikaajalise sellealase taustaga on saavutada need eesmärgid, mida oleme endale seadnud kohaliku energiatootmisega. Arvestades möödapääsmatut vajadust asendada imporditud fossiilkütused taastuvenergiaga, on tema fookuses tuua Baltimaades turule kiiresti elluviidavad jätkusuutlikud lahendused, mis ei anna mitte pelgalt puhast energiat, vaid loovad ka kohapealset ja pikaajalist positiivset piirkondlikku lisandväärtust.

Väljakutsed, millega Marko ja tema meeskond on silmitsi, on seda enam kriitilise tähtsusega, kuna kõik need riigid on silmitsi vajadusega tagada oma energiajulgeolek, vähendades sõltuvust välistest fossiilkütustest. Tema eesmärgiks on koos kohalike partneritega kiirendada nii töökohtade loomist kui ettevõtluse arendamise võimalusi laiemalt, pakkudes selleks Vindri poolset tuge. Marko eesmärgiks on astuda Vindriga iga kohaliku kogukonna liikmeks, et saaksime aidata omalt poolt kaasa erinevate tulevikku suunatud võimaluste loomisele omavalitsustes, kus tegutseme.

Marko on veendunud, et siinse regiooni energeetikaalaste väljakutsete ja ohtude maandamise võti on taastuvenergias. Kuidas nende lahendusteni kõige kiiremini jõuda – taastuva elektri tootmine, mis toovad nii otsest kasu ümberkaudsetele inimestele kui ka adresseerivad siinsete riikide julgeolekukriitilist vajadust kohalikult toodetud taastuvenergia järele.

Asutajad

Camilla Anderson

Rootsis Vindrit juhtiva Camilla Andersoni südameasjaks on kogukondlik mõju. Tema esmane fookus on kogukondade aktiivne kaasamine ja neisse panustamine, tagamaks, et meie taastuvenergia tootmisüksused poleks mitte pelgalt puhta energia allikad, vaid looksid pikaajalist positiivset kohapealset mõju.

Camilla ei panusta pelgalt energeetikasektorisse, ta suhtleb aktiivselt ka erinevate Rootsi kohalike tööstustega eesmärgiga aidata kaasa töökohtade ja uute ärivõimaluste loomisele. Ühendades suhtluse nii kogukondade kui kohaliku ettevõtluse edendajatega, on tema missiooniks teha Vindrist osa kohalikust igapäevaelust, mis panustab nii ühiskondlikku kui majanduslikku arengusse.

Camilla on veendunud selles, et igaüks peab oma kodukohas ka ise tundma seda kasu, mida taastuvenergia meile kõigile annab. Seetõttu on ka võtmetähtsusega, et kohalikud inimesed oleksid meie taastuvenergia tootmise protsessis aktiivselt kaasatud ja tunnetaksid sellest isiklikku kasu.

Asutajad

Jan-Olav Øderud

Jan-Olav Øderud juhib uuenduslike energialahenduste arendamist Norra turul. Jan-Olavi veendumuse kohaselt peitub taastuvenergeetika arendamise võti selles, kuidas viia kokku kasvav nõudlus ja tarbimiskohtade lähedal paiknev tootmine. Norras on tema peamine fookus uute ja kestlikel lahendustel, mis aitavad kõrvuti energiahindade allatoomisega edendada ka kohalikku arengut.

Jan-Olav on veendunud, et energiatootmine peab olema ühtlasi tõhus ja ka keskkonda arvestav. Selles vallas näeb ta suurt rolli kohalikel inimestel, kes saaksid ise tunda kasu väikese keskkonnajalajäljega toodetud taskukohasest energiast, mis kasutab juba olemasoleva haritud maa pakutavaid võimalusi.

Asutajad
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.