Lokalsamfunn

Vindr forstår at for å lykkes som selskap er vi nødt til å være en pålitelig partner i våre lokalsamfunn.

 

Vindr har utviklet sterke rutiner for å sikre at vi kan være den beste partneren for våre samarbeidspartnere, områdene vi opererer i, og de offentlige aktørene vi samarbeider med. Vi følger ikke bare reguleringer – ved å aktivt inkludere kunnskap vi får fra lokale interesser, utvikler vi prosjekter som spiller på lag med og tjener samfunnene de tilhører.

Ved å ta hensyn til lokale kraftbehov sørger vi for at våre prosjekter er strategisk plassert for å møte lokale krav. Istedenfor å tvinge frem vårt syn, etterstreber vi lokal aksept og jobber hånd i hånd med interesser fra lokalsamfunnet for sømløs integrasjon av bærekraftig kraftproduksjon.

Camilla Anderson

Camilla Anderson, som leder Vindr i det svenske marked, er en som engasjerer seg for å skape positiv merverdi i lokalsamfunnene. I Sverige fokuserer hun aktivt i å engasjere seg og bidra lokalt, samt sikre at våre fornybare kraftverk bidrar til mer en bare ren energi, men også langsiktige positive merverdier i områdene vi opererer.

Camillas lederskap strekker seg utover energibransjen og hun samarbeider aktivt med lokal industri i Sverige for å skape arbeidsplasser og muligheter for økonomisk utvikling. Gjennom samarbeid med både samfunnsaktører og lokale bedrifter, integrerer hun Vindr tett på lokalsamfunn, som bidrar til sosial og økonomisk utvikling.

Kjernen i Camillas visjon ligger en overbeviselse om at fordelene med fornybar energi bør deles med lokalsamfunnet. Hun ser for seg en fremtid der innbyggerne gis muligheter til å aktivt delta og dra nytte av de positive merverdiene som skapes av våre fornybare kraftverk.

Grunnleggere

Marko Viiding

Marko Viiding – drivkraften bak Vindr’s intitativ for å bidra til rask utvikling av ny kraft i Baltikum. Som en visjonær leder er Marko dedikert for å møte det umiddelbare behovet for økt lokal kraftproduksjon. I lys av det kritiske behovet for å erstatte import av fossil energi i Baltikumregionen fokuserer han på raske og bærekraftige løsninger som strekker seg utover produksjon av fornybar energi men også å skape varige merverdier i regionene vi opererer i.

Markos lederskap i Baltikum blir enda viktigere i regionen som står ovenfor et skrikende behov for å forbedre energisikkerheten og redusere behovet for import av fossil energi. Med aktivt samarbeid med lokale partnere for å fremskynde etableringen av arbeidsplasser og økonomiske muligheter, har han posisjonert Vindr i front av det lokale energilandskapet. Marko ønsker at Vindr skal være en integrert del av hvert lokalmiljø og skape muligheter og positive bidrag i de kommunene vi opererer i.

Kjernen i hans visjon for Baltikum ligger troen på at fornybar energi er nøkkelløsningen for regionens energisikkerhetsutfordringer. Han ser et samfunn der innbyggerne får mulighet til å aktivt delta i og dra nytte av de positive ringvirkninngene som våre fornybare kraftverk skaper, og raskt kan møte det kritiske behovet for lokalt produsert energi.

Grunnleggere

Jan-Olav Øderud

Jan-Olav Øderud sitter i førersetet for innovate løsninger i det norske markedet. Jan-Olav brenner for å møte den voksende etterspørselen etter kraftproduksjon nært forbruk. I Norge fokuserer han på banebrytende bærekraftige løsninger som ikke bare reduserer energiprisene men bidrar til lokal utvikling.

Med et skarpt øye for miljøpåvirkningen ønsker Jan-Olav å produsere kraft på kultivert land, som sikrer lavt fotavtrykk på miljøet, samtidig som man adresserer de umiddelbare energibehovene i regionene vi opererer. Jan-Olavs ønsker å bidra i Norges behov for å optimere kraftproduksjon nær etterspørsel, som senker kostnader og fremmer lokal utvikling.

Kjernen i visjonen for Vindr Norge ligger troen på at kraftproduksjon bør være effektiv og bærekraftig. Han ønsker å gi lokalsamfunnet mulighet til å utnytte rimelig strøm med lav miljøpåvirking ved bruk av land som er i bruk allerede.

 

Grunnleggere
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.