Lokalsamhällen

Vindr förstår att vår framgång som företag beror på vår förmåga att vara en pålitlig partner till våra lokalsamhällen.

Vindr har utvecklat starka rutiner för att säkerställa att vi kan vara den bästa partnern till våra samarbetspartners, de samhällen vi verkar i och de offentliga aktörer vi samarbetar med. Vårt åtagande sträcker sig bortom formaliteter – genom aktivt omfatta kunskap och behov från lokala intressenter strävar vi efter att utveckla projekt som samspelar med och gynnar de samhällen som projekten tillhör.

Genom att ta hänsyn till lokala elbehov ser vi till att våra projekt är strategiskt belägna för att möta lokalsamhällens specifika krav. Istället för att tvinga fram förändring, strävar vi efter lokal acceptans och arbetar hand i hand med intressenter från lokalsamhällen för att sömlöst integrera hållbar elproduktion i den lokala samhällsstrukturen.

Camilla Andersson

Camilla Andersson, som leder Vindr på den svenska marknaden, är en visionär engagerad i att skapa positivt samhällsmervärde. I Sverige fokuserar hon på att aktivt engagera sig och bidra till lokalsamhällen, samt säkerställa att våra förnybara kraftverk sträcker sig längre än till enbart ren energi, för att skapa varaktiga positiva mervärden inom de områden vi verkar i.

Camillas ledarskap sträcker sig bortom energibranschen och hon samarbetar aktivt med lokala industrier i Sverige för att skapa jobb och ekonomiska möjligheter. Genom samarbete med både samhällen och företag integrerar hon Vindr tätt i lokalsamhällen, vilket möjliggör social och ekonomisk utveckling.

I kärnan av Camillas vision ligger övertygelsen att fördelarna med förnybar energi bör delas med lokalsamhället. Hon ser ett samhälle framför sig där invånarna ges möjlighet att aktivt delta i och dra nytta av de positiva mervärden som skapas av våra förnybara kraftverk.

Grundare

Marko Viiding

Marko Viiding – den drivande kraften bakom Vindrs snabbt utvecklade energiprojekt på Baltikummarknaden. Som en visionär ledare är Marko dedikerad till att möta det omedelbara behovet av ökad lokal elproduktion. I ljuset av det kritiska behovet av att ersätta import av fossil energi i Baltikumregionen fokuserar han på snabba och hållbara lösningar som sträcker sig bortom enbart ren energi och skapar omedelbara och varaktiga positiva mervärden i de regioner vi verkar i.

Markos ledarskap i Baltikum blir ännu viktigare när regionen står inför ett brådskande behov av att stärka energisäkerheten och minska beroendet av import av fossila bränslen. Genom att aktivt samarbeta med lokala partners för att påskynda skapandet av arbetstillfällen och ekonomiska möjligheter leder han Vindr till framkanten av det lokala energilandskapet. Marko vill att Vindr ska vara en integrerad del av varje lokalsamhälle och skapa möjligheter och positiva mervärden i de kommuner vi verkar i.

I kärnan av Markos vision för Baltikum ligger tron på att förnybar energi är en nyckellösning för regionens energisäkerhetsbekymmer. Han ser ett samhälle framför sig där invånarna ges möjlighet att aktivt delta i och dra nytta av de positiva mervärden som skapas av våra förnybara energikraftverk och snabbt möta det brådskande behovet av lokalt producerad el.

Grundare

Jan-Olav Øderud

Jan-Olav Øderud leder innovativa energilösningar på den norska marknaden. Jan-Olav är engagerad i att möta den växande efterfrågan på elproduktion nära användaren. I Norge fokuserar han på banbrytande hållbara lösningar som inte bara sänker energipriserna utan också möjliggör lokal utveckling.

Med ett skarpt öga på miljöpåverkan är Jan-Olav dedikerad till att producera el på odlad mark, vilket säkerställer ett lågt miljöavtryck samtidigt som man adresserar de omedelbara energibehoven i de regioner vi verkar i. Jan-Olavs ledarskap i Norge intar huvudscenen när nationen strävar efter att optimera elproduktionen i närheten av efterfrågan och användningen, vilket sänker priserna och främjar lokal utveckling.

I kärnan av Jan-Olavs vision för Norge ligger tron på att elproduktion bör vara både effektiv och miljömedveten. Han ser ett samhälle framför sig där lokala invånare ges möjlighet att dra nytta av prisvärd energi med låg miljöpåverkan, genom att utnyttja potentialen som ligger i odlad mark.

Grundare
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.