ESG

Vårt ESG Rammeverk

Vindr står i spydspissen av den fornybare energibransjen innenfor ESG og bidrar til positiv forandring ved å utvikle, prosjektere, bygge, drifte og eie kraftverk som produserer ren og pålitelig kraft. Det er fordi vi vet den avgjørende rollen kraft spiller for økonomisk vekst der vi opererer, at vi engasjerer oss i å øke tilgang på rimelig og fornybar kraft i Nord-Europa.

Vi er stolte av våre forpliktelser for åpenhet og ansvar. Vindr rapporterer på linje med bransjestandard.

Vår rapport er ikke bare et dokument; den tjener som vår Communication on Progress til FNs Global Compact, der vi deltar. Det forsterker vårt engasjement for å tilpasse forretningsprinsipper til allment aksepterte prinsipper innen menneskerettigheter, arbeidsvilkår, miljø og antikorrupsjon.

Hos Vindr er ikke bærekraft bare et mål; det er en integrert del av vår organisasjon, innarbeidet i alle aktiviteter. Gjennom produksjon av ren og pålitelig kraft drifter vi ikke bare hjem og næringsliv, men bidrar til positiv økonomisk og miljømessig endring i Nord-Europa.

Peter Keresztes, CFO

Miljøledelse

Våre tiltak for miljølederskap er kjernen i alle våre fornybare energiprosjekt:

Ren og pålitelig kraftproduksjon

Vindr tilbyr ren og pålitelig kraftproduksjon for å drive samfunnet fremover. Gjennom våre kraftverk bidrar vi betydelig til å redusere karbonutslipp og fremme overgangen til fornybare energikilder

Teknologidrevet bærekraft

Ved bruk av den mest moderne teknologien, optimaliserer vi våre kraftverk for lokale forhold og sikrer effektiv elproduksjon med minimal miljøpåvirkning. Vår planlegging i tidlig fase, integrerer styring og teknologi for å forbedre bærekraften i våre prosjekter.

Sosialt ansvar

Som en nøkkelaktør innen den fornybare energibransjen strekker vårt sosiale ansvar utover ren kraftproduksjon men også samfunnsutvikling:

Lokal verdiskaping

Vindr prioriterer å skape så mye lokal positiv merverdi som mulig. Vi strekker oss etter å bygge langsiktige relasjoner og bidra til velstanden i samfunnene der vi opererer. Dette oppnår vi ved å gjøre innkjøp lokalt og bidra til lokal kompetanseutvikling.

Lokal tilgang til ren elektrisitet

Vårt oppdrag strekker seg utover ren profitt til også å tilby tilgang til ren, rimelig og fornybar elektrisitet. Vi arbeider aktivt for å øke mulighetene for våre samfunn til å skape lokal utvikling.

Planlegging

Planlegging er en integrert del av vår forpliktelse for bærekraft og ansvarlig kraftproduksjon:

Planlegging i tidlig fase

Vi investerer mye i å forsikre oss om at prosjektene utvikles i overenstemmelse med lokale regler, miljøstandarder og lokalsamfunnets forventninger allerede i tidlig fase. Denne proaktive tilnærmingen forbedrer langsiktig og varig bærekraft i våre prosjekt.

Etiske energiløsninger

Ved å opprettholde de høyeste etiske standarder driver vi vår virksomhet innen fornybar energi transparent og med integritet, noe som bygger tillit hos interessenter og samfunn der vi er.

Samarbeid med intressenter

Vi samarbeider regelmessig med interessenter i alle prosjektfaser. Vår samarbeidsinrettede tilnærmingsmetode sikrer en helhetsorientert og ansvarlig håndtering av våre operasjoner.

 

Vi betrakter involvering av lokalsamfunn og lokalstyret som en mulighet til å utvikle bedre prosjekter.

Altfor ofte bygges infrastrukturprosjekt med oppefra og ned perspektiv, uten å ta  hensyn til lokal kontekst på skikkelig vis og ofte med syn på lokalsamfunnet som et hinder for prosjektet. Det er derfor Vindr investerer i planlegging av våre prosjekt i en tidlig fase, sammen med lokalsamfunnet og lokalstyret. Vi utvikler prosjekt for å drive dem, og fordi vi er her langsiktig er det avgjørende for oss at vi gjør det rett fra starten.

 

Stian Tvede Karlsen, Leder for kommunikasjon og samfunnskontakt
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.